Dodano6 lat temu

BCC: Konieczny jest bardziej skuteczny nadzór nad reklamą leków i suplementów

4
odpowiedzi
5518
wejść
2
ocena
Odpowiedzi [ 4 ]
10
Dodano 6 lat temu
Byłoby super, gdyby propozycje sugerowane przez BBC weszły w życie i gdyby rzeczywiście można było liczyć na to, że sposób w jaki suplementy diety są reklamowane będzie rzetelny i uczciwy oraz będzie spełniał wszystkie wymienione zasady. Jak to widać po licznych komentarzach na forum, jest to dość istotną kwestią i potrzebę zmian widzi spora grupa.
00
Dodano 6 lat temu
No cóż...problem jest podnoszony i zauważany chyba przez większość osób w jakikolwiek sposób związanych z medycyną i zorientowanych w temacie. Niestety poza zapowiedziami i poza deklaracjami obietnicy zmiany, zbyt wiele wciąż się nie zmienia. Nie może być tak, że producenci suplementów diety będą bezkarnie wykorzystywać zaufanie jakie pacjenci mają do zawodu lekarza poprzez przedstawianie takiego wizerunku w reklamach, a jednocześnie produkowane przez nich suplementy nie będą objęte żadnymi regulacjami dokładnie określającymi zasady- albo uczciwej reklamy albo rzetelnego badania składu preparatów, ich właściwości i spektrum działania. Bo niestety, ale skoro suplementy często reklamowane są przez aktorów przebranych w lekarskie kitle sugerujące rodzaj wykonywanego zawodu (albo nawet wprost umieszczana jest informacja, że produkt rekomendowany jest przez doktora medycyny takiego, a takiego- być może wcale nie istniejącego), sprzedawane w aptekach gdzie zajmują miejsca na półkach zaraz obok leków, to skąd pacjenci mają wiedzieć, że suplementy lekarstwami nie są i nie są objęte takimi samymi regulacjami?
00
Dodano 6 lat temu
W Polsce nadzorem aptek i innych jednostek prowadzących obrót lekami oraz kontrolowaniem reklamy produktów leczniczych zajmują się inspektoraty wojewódzkie oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny. Apteki mają zwykle do czynienia z tymi pierwszymi, ponieważ do kompetencji inspektoratów należą sprawy związane z funkcjonowaniem aptek (także z ich działalnością promocyjną). Nadzór nad reklamą produktów leczniczych sprawuje GIF. W działaniach organów kontrolnych można zaobserwować fale aktywności. Przyczyną są donosy na działania konkurencji. W przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o konkretny przepis, zwykle dochodzi również do sprawdzenia, jak taki wymóg prawny wykonują pozostałe placówki. Istnieją też kontrole kierowane, które może zlecić GIF, koordynujący działanie inspektoratów wojewódzkich. Często zleca on kontrolę na podstawie informacji z innych województw i w ten sposób kwestie lokalne rozciągają się na cały kraj. Co grozi aptece, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości? Jeśli w aptece łamane jest prawo, inspektor może wydać decyzję cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie. Jest to obligatoryjne, gdy apteka sprzedaje leki niedopuszczone do obrotu. W przypadku pozostałych działań, istnieje możliwość – ale nie obowiązek – nałożenia tak drastycznej sankcji. Należy tu wymienić m.in. nieusunięcie wskazanych uchybień, utrudnianie czynności urzędowych, niewykonywanie decyzji inspektora bądź przekazywanie danych umożliwiających identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy.
00
Dodano 6 lat temu
Dozwolne rekalmy aptek, Apteka może prowadzić reklamę swojej działalności, chyba że przepis prawa zabrania konkretnej aktywności. Najbardziej dotkliwy dla aptek jest przepis zakazujący takiej reklamy, która w sposób bezpośredni odnosi się do leków lub wyrobów medycznych refundowanych. Umieszczanie na ulicach banerów aptecznych z wizerunkami opakowań takich produktów może podlegać sankcji karnej. Przepis art. 129b ustawy Prawo farmaceutyczne mówi: „kto, prowadząc aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, prowadzi reklamę ich działalności, która w sposób bezpośredni odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na wykazach leków refundowanych, lub produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na tych wykazach, podlega grzywnie”. Jej wysokość może sięgać 720 tys. zł. Przepisy prawne nie odpowiadają na to pytanie, ponieważ nie ma w nich definicji promocji aptek. Moim zdaniem najrozsądniejsze jest używanie terminu „promocja apteki” w odniesieniu do przekazów czy materiałów, które dotyczą samych placówek lub oferowanych w nich usług, a nie konkretnych produktów.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast