Cyfryzacja receptą na błędy w medycynie?

5
odpowiedzi
357
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 5 ]
10
Dodano 11 miesięcy temu
Cyfryzacja z pewnością pomoże wszystkim pracownikom służby zdrowia lepiej wykonywać swoje obowiązki. Zmniejszy się ilość błędów w wypisywanych receptach oraz w dokumentacji medycznej. Istotna jest również o wiele lepsza kontrola nad lekami przyjmowanymi przez pacjentów. Lekarz nareszcie ma szansę na uzyskanie pełnego obrazu stanu zdrowia pacjenta przy pomocy baz danych.
10
Dodano 11 miesięcy temu
Zadaniem Ministerstwa jest to, by skuteczna cyfryzacja poprawiała jakość życia obywateli. MAC łączą się trzy dziedziny: budowa infrastruktury, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych. To ważne połączenie – bo razem daje to, czego osobno nie da się zrobić. Cyfryzacja kraju nie ogranicza się bowiem do inwestycji w infrastrukturę. To także wielki społeczny proces. Może on nam dać nowy impuls do rozwoju. Rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele , Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace) Dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej). Cyfryzacja to źródło rozwojowego impetu. Trzeba ją tylko traktować kompleksowo - nie ograniczając się do samej informatyzacji i e-usług. Równie ważne są umiejętności cyfrowe obywateli, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w relacjach między ludźmi, a także do podejmowania decyzji na różnych szczeblach. Dzięki cyfryzacji możemy tworzyć lepsze państwo – takie, które lepiej służy swoim obywatelom. Podstawowe zadania informatyczne to budowa e-usług i infrastruktury dostępu (sieci). E-usług mamy coraz więcej, ale powstały one w różnych instytucjach centralnych, a także w samorządach. Musimy je standaryzować, dbać o jakość – doprowadzić do tego, by obywatel mógł i chciał z nich korzystać. MAC prowadzi projekty wspierające kompetencje cyfrowe Polaków – jak np. Latarnicy Polski Cyfrowej. Wspiera wykorzystanie różnych form konsultacji i tworzy zainteresowanym obywatelom możliwości zabierania głosu w kluczowych dla Polski debatach – takich jak dotycząca wolności w internecie (np. na forum ITU), reformy ochrona danych osobowych w Europie, otwierania dostępu do informacji sektora publicznego. Ważnym zadaniem państwa jest wspieranie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowych. Zmieniająca się rzeczywistość technologiczna wymaga uwzględniania tego w prawie. Istotne dla kraju sprawy w dziedzinie telekomunikacji rozstrzygają się na szczeblu międzynarodowym (m.in. w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym ITU). Zajmuje się tym MAC i podległy mu Urząd Komunikacji Elektronicznej.
10
Dodano 11 miesięcy temu
Cyfryzacja to proces zmiany techniki nadawania sygnału telewizyjnego z analogowej na cyfrową. W celu umożliwienia ciągłego dostępu do programów najpierw zostaną włączone nadajniki cyfrowe, a dopiero po jakimś czasie (nazywanym okresem nadawania równoległego lub z jęz. angielskiego – simulcastem) wyłączone nadajniki analogowe. Ponieważ jest to bardzo duże przedsięwzięcie od strony technicznej, organizacyjnej i finansowej, zostało ono podzielone – podobnie jak w innych krajach – na kilka etapów obejmujących cykl kolejnych włączeń/wyłączeń na poszczególnych obszarach Polski. Na niektórych obszarach kraju już jest dostępny sygnał cyfrowy, zaś jego zasięg będzie sukcesywnie zwiększany. Okres nadawania równoległego, podczas którego na danym obszarze dostępny będzie jednocześnie sygnał w postaci analogowej oraz cyfrowej będzie trwał od ok. pół do roku i trzech miesięcy (średnio ok. roku). Jego zróżnicowanie wynika głównie z przyczyn technicznych związanych przebudową sieci nadawczej. Odpowiednio długi okres nadawania równoległego ma dać odbiorcom możliwość dostosowania posiadanego sprzętu do odbioru emisji cyfrowych.
10
Dodano 11 miesięcy temu
Niestety wprowadzanie zmian na takim szerokim polu zawsze wymagają czasu oraz wiążą się z błędami, problemami. Rozwiązania mające zwiększyć liczbę godzin poświęcaną pacjentom oraz zmniejszyć poziom biurokracji w Polsce wprowadzane są stopniowo. Wiadomo, że każda nowość wiąże się ze szkoleniami, programami edukacyjnymi, ale również z tym, że programy te muszą być dostosowywane do potrzeb danej grupy. Z założenia mówi się, że wprowadzenie e-recept ma ograniczyć błędy w przyjmowaniu i dawkowaniu leków. Cyfryzacja w medycynie pozwoli spojrzeć na pacjenta kompleksowo co istotne jest zwłaszcza wobec pacjentów, którzy chorują na wiele chorób. Pacjenci często nie wiedzą, nie pamiętają jakie procedury i kiedy zostały wykonane, a nawet co miały w zamiarze, nie zawsze wynika to z obojętności, ale częściej z powodu niewielkiej wiedzy medycznej lub zbyt niskiego poziomu informowania pacjenta przed przeprowadzanymi badaniami czy zabiegami - cyfryzacja pozwoli uniknąć tak owych problemów. Mimo, że wprowadzanie cyfryzacji początkowo jest bardzo kosztowne, korzyści są ogromne i prowadzą one do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej, poprawy jej funkcjonowania, poprawy wyników leczenia.
00
Dodano 10 miesięcy temu
Wydaje mi się, że może być dokładnie tak jak jest napisane w tytule artykuły. W dzisiejszych czasach telemedycyna daje nam ogromne możliwości, z których moim zdaniem powinniśmy korzystać. Wprowadzenie elektronicznych recept, skierowań czy zwolnień znacznie ułatwiło pracę lekarzy, którzy mogą dodatkowo zyskać na czasie, co przekłada się na możliwość przyjęcia większej liczby pacjentów. Na pewno jeżeli chodzi o komputery, to ryzyko pomyłki jest bardzo małe, co w medycynie ma ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że z biegiem lat pojawi się coraz więcej rozwiązań, z których lekarze będa mogli korzystać. Warto zaznaczyć, co jest bardzo ważne, że na tym wszystkim korzystają także pacjenci. W wielu przypadkach dzięki telemedycynie mogą zaoszczędzić czas, a także pieniądze. Ułatwione zostaje też leczenie, jak w przypadku elektronicznych zwolnień. Zwolnienie jest bezpośrednio wysyłane od lekarza i pacjent nie musi się wybierać do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby zanieść zwolnienie, jak to miało miejsce w przeszłości. Teraz od razu po wystawieniu zwolnienia pacjent może rozpocząć leczenie.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast