Dodano7 lat temu

Informacja dla lekarzy w sprawie recept transgranicznych

3
odpowiedzi
5809
wejść
1
ocena
Odpowiedzi [ 3 ]
00
Dodano 7 lat temu
Z pewnością zajrzę, dobrze, że istnieje strona na której można znaleźć najważniejsze informacje ze świata medycyny, a przy tym pozostawać na bieżąco!
10
Dodano 7 lat temu
Recepta transgraniczna jest sporym ułatwieniem dla pacjentów podróżujących na terenie Unii Eurpoejskiej. Wprowadzono ją, aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji. Lekarz może wystawić taką receptę, jeśli pacjent zgłosi wolę realizacji recepty w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce. Aby wprowadzić jednolity system umożliwiający właściwe rozpoznanie recepty transgranicznej na terenie wszystkich państw Unii, Komisja Europejska określiła dla nich minimalne wymagania. Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej: imię lub imiona i nazwisko pacjenta; datę urodzenia pacjenta; imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę; kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy); dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym); adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu – jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”; nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową jeżeli: przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej; postać; dawkę (moc); ilość; sposób dawkowania; datę wystawienia recepty; złożony na awersie recepty własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę. Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe. Odpłatność za receptę transgraniczną Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością. Jeśli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.
00
Dodano 7 lat temu
Niestety link w artykule nie działa już. Możecie zamieścić aktualnie dostępne wytyczne z ministerstwa? Chyba, że ktoś jest na tyle uprzejmy, że mógłby streścić te najważniejsze wytyczne.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast