Dodano23 dni temu

IX Poranny Bieg po Plantach Krakowskich- pobiegnijmy razem dla zdrowia naszych serc 19.11.2022 r.!

5
odpowiedzi
86
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 5 ]
30
Dodano 23 dni temu
Konferencja, o której możemy przeczytać w artykule jest bardzo cenioną i popularną inicjatywą, na której poruszane są bardzo ważne kwestie odnośnie dbania o zdrowie wśród naszego społeczeństwa. Problemy kardiologiczne dotykają ogromnej liczby Polaków. W większości przypadków jest to związane z nieprawidłowym stylem życia opartym na niewłaściwej diecie, małej ilości aktywności fizycznej czy nadmiernym stresem, a także o czym mówi się coraz częściej brakiem dbania o zdrowiu psychicznym, które także ma ogromne znaczenie w kwestii zdrowia fizycznego. Miejmy nadzieję, że tego typu inicjatywy poprawią świadomość wśród polskiego społeczeństwa.
20
Dodano 22 dni temu
Z pewnością profilaktyka odgrywa istotną rolę w dbaniu o nasze zdrowie. Oczywiście stosowanie się do wszelkich zasad jest bardzo trudne, jednak jeżeli chcemy żyć w zdrowiu przez długie lata, to jest to niezbędne. Bardzo dobrze, że zachęcenie do dbania o zdrowie będzie odbywało się poprzez aktywność fizyczną, której wielu pacjentów się zwyczajnie boi ponieważ albo nigdy albo przez wiele lat nie miało z nią styczności. Warto jednak wspomnieć, że wielu trenerów personalnych oferuje pomoc, a także w Internecie istnieje ogromna liczba darmowych poradników czy filmów instruktażowych, z których można skorzystać, aby nabyć podstawową wiedzę o aktywności fizycznej.
10
Edytowany Dodano 15 dni temu
Nie ulega wątpliwości, że w naszym kraju stanowczo zbyt mało osób regularnie uprawia jakiś sport, narażając się tym samym na rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Pacjenci bardzo często chcą jak najmniejszym kosztem osiągnąć dobry stan zdrowia, jednak jest to niemożliwie. Organizowanie tego typu wydarzeń z pewnością jest dobrym krokiem, aby tę wiedzę poprawić. Każdego roku wśród polskich pacjentów diagnozuje się bardzo wiele przypadków zachorowań, na którąś z chorób serca. Wiedząc jak ogromną wartość niesie właściwa profilaktyka dążenie do wprowadzenia u nich prawidłowych nawyków powinna być priorytetem.
10
Dodano 11 dni temu
Sport, poza koncentracją wokół zaangażowania fizycznego, jest też źródłem pobudzania zachowań emocjonalnych, wprowadza elementy rywalizacji, wiąże ze sobą nie tylko bezpośrednich uczestników wydarzeń sportowych, ale też ich obserwatorów. Oprócz zawodników, na zawodach sportowych, istotną rolę odgrywają kibice, którzy uczestnicząc w wybranym przez siebie wydarzeniu, skupiają na nim całą swoją uwagę i aktywność. Również sporty indywidualne takie jak bieganie należą do dyscyplin sportowych, które gromadzą rzesze fanów. Biegacze dostrzegają jego wielowymiarowe korzyści prozdrowotne. Natomiast wyjątkowa dostępność uprawiania tej dyscypliny spowodowała, że w skali globalnej bieganie stało się jedną z najczęściej uprawianych form sportu. Tendencja wzrostowa nadal jest bardzo duża. Okazuje się, że od 2013 roku w Polsce bieganie rekreacyjne stało się najbardziej popularnym sportem powszechnym, a organizowane imprezy o charakterze biegowym skupiają coraz więcej osób, zawodników i kibiców. Maraton poza tym, iż jest jedną z konkurencji lekkoatletycznych, zaistniał jako odrębna dyscyplina sportu amatorskiego. Większość zwolenników tej aktywności fizycznej początkowo praktykująca zaledwie jogging, zazwyczaj po niespełna roku swej przygody z bieganiem rozpoczyna podróże w celu czynnego, bądź biernego uczestnictwa w imprezach propagujących ten sport. Ponadto, bieganie jako „sport dla wszystkich”, współcześnie zaczyna przybierać rangę osobnego produktu turystyczno-sportowego, ponieważ zarówno aktywni uczestnicy, jak i osoby im towarzyszące (kibice) stanowią podmiot turystyki sportowej. Wzrost popularności masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, szczególnie biegów maratońskich oraz prowadzenie takich akcji jak na przykład: „Biegam bo Lubię” i „Cała Polska Biega”, jest ważnym czynnikiem popularyzacji sportu powszechnego, sportu dla zdrowia] oraz rozwoju turystyki sportowej w Polsce. Największe maratony i półmaratony to przedsięwzięcia komercyjne, które gromadzą na starcie dziesiątki tysięcy ludzi. Są to wielkie widowiska, w których uczestniczyć może każdy. Celem głównym takich wydarzeń jest oczywiście wyłonienie zwycięzców, ale do celów pośrednich należy przyciągnięcie szerokiego grona kibiców, bardzo ważna popularyzacja określonego zdrowego stylu życia, popularyzacja aktywności, wydolności i sprawności fizycznej oraz poczucia samorealizacji. Dzięki organizacji wielkich imprez biegowych poziom świadomości zdrowotnej oraz roli aktywności ruchowej wzrasta, a bieganie czy nawet truchtanie dla zdrowia jest zjawiskiem coraz bardziej w naszym kraju powszechnym i akceptowanym . Oprócz zawodników istotną rolę odgrywają kibice, czyli „…osoby, które uczestniczą w wydarzeniu sportowym i skupiają na nim całą swoją uwagę i aktywność” . Badacze wyodrębniają ich różne typy. Dla P. Godlewskiego kibice to „osoby interesujące się sportem głównie wyczynowym lub osoby, które aktywnie w czasie realnym i miejscu rozgrywania zawodów oglądają widowisko sportowe, dopingując współzawodniczących lub osoby, które oglądają zawody sportowe w czasie emisyjnym (tzw. widzowie elektroniczni)”. Kibice mogą być zorientowani na dyscyplinę, klub lub indywidualność. Tworzą oni własne specyficzne systemy wartości, styl bycia i model spędzania czasu wolnego, ale w trakcie widowiska okazują również swoją tożsamość, wybierają stronę rywalizacji i wspierają ją, podejmując aktywne działanie, utożsamiają się z drużyną, sportowcem – z którym się identyfikują – są z nim emocjonalnie związani . Kibice sportowi to dziś cenni klienci dla obszarów recepcji turystycznej. Przykładowo, najwierniejsi brytyjscy kibice piłki nożnej na swoje hobby – podróżowanie za drużynami po całej Europie – są w stanie wydać nawet 100 tys. funtów w trakcie swojego życia. Kibice, zmotywowani daną imprezą sportową, potrafią odbyć daleką i często kosztowną podróż. Wówczas, stają się oni ex definitione – turystami. Nie są to turyści, którzy podczas wakacji uczestniczą w grach sportowych przypadkiem lub tylko przy okazji, lecz są to osoby, dla których głównym motywem podróży jest zaspokojenie potrzeby oglądania wyczynu sportowego. W tych przypadkach podróż ma na celu udział w imprezach sportowych, organizowanych w różnych krajach i miejscowościach, do których zjeżdżają licznie zawodnicy, członkowie klubów i kibice. „Kibice-turyści” sympatyzują ze sportowcami nie tylko ze swoich państw, ale tworzą też fankluby gwiazd, zespołów sportowych z innych, odległych części świata. Uczestnicząc w widowisku sportowym, muszą przestrzegać zasad jasno określających właściwe sposoby okazywania emocji, gdyż za nieprzestrzeganie ich, grożą surowe kary. Zjawisko kibicowania we współczesnym świecie rozwija się w ramach pewnego napięcia pomiędzy tradycyjnymi typami zachowań stadionowych, kulturą opartą na więzi pomiędzy klubem a społecznością, w której funkcjonuje, a procesami globalizacyjnymi (tj. multikulturowość, rosnąca wartość sfery rozrywki, heterogenizacja środowisk kibicowskich, powstanie nowych typów kibicowania). W Polsce, jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego, kibicowanie na imprezach sportowych jest jednym z głównych sposobów spędzania czasu wolnego i cieszy się z każdym rokiem coraz większą popularnością. Niektóre dyscypliny sportowe cieszą się masowym zainteresowaniem, uzyskując w danym kraju rangę sportu narodowego (np. piłka nożna, koszykówka, piłką ręczna, rugby, futbol amerykański itp.). Kibice tych dyscyplin tworzą szerokie społeczności, uzyskujące niekiedy charakter subkultury. Mimo, że większość badaczy zajmujących się zjawiskiem kibicowania skupia się na kibicach piłki nożnej, nie można zapomnieć o wielkich wydarzeniach biegowych, które również mają swoją publiczność, a jej zachowania wchodzą w skład pojęcia kibicowania oraz turystyki sportowej. Mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami ruchu sportowców i kibiców. Pierwszy wiąże się z podróżami w celu wzięcia udziału w zawodach. Drugi dotyczy widzów, pasywnych uczestników wydarzeń sportowych: tych specjalnie przyjeżdżających na wydarzenie sportowe i ponoszących znaczące koszty udziału w imprezie, oraz kibicujących mieszkańców. Organizacja wydarzeń biegowych generuje zespół zachowań turystów związanych z ich autentycznym zainteresowaniem sportem (obiektami, miejscami ważnych wydarzeń, sportowcami, rywalizacją itp.) oraz z ich uczestniczeniem w szeroko rozumianym współczesnym życiu sportowym tworząc tym samym nowy typ kibica. Obserwowana tendencja wzrostowa osób podejmujących bieganie jako systematyczną aktywność sportowo-rekreacyjną wiąże się ze stale rosnącą liczbą organizowanych masowych imprez biegowych na Świecie, również w Polsce, nawet w małych miejscowościach. Imprezy te „zarażają” mieszkańców, biernych oraz przypadkowych uczestników, a także kibiców i turystów sportowych. Z roku na rok zwiększa się liczba maratończyków, oraz liczba osób biegających rekreacyjnie oraz liczba turystów sportowych przyjeżdżających do miejscowości organizacji imprez jako kibice i jako uczestnicy. Badania, poza określeniem nowych zależności związanych z organizacją i popularyzacją masowych imprez biegowych w Polsce i wykształceniem się nowego typu kibica, wykazały, że znaczenie sportu uprawianego zarówno amatorsko jak i zawodowo wciąż wzrasta i przyczynia się tym samym do wzmacniania jego społecznej oraz prozdrowotnej roli. Sport ma nie tylko wpływ na poprawę zdrowia obywateli. Posiada również wymiar wychowawczy oraz odgrywa rolę społeczną, kulturową i rekreacyjną. Ruch sportowy związany niejednokrotnie z zorganizowaną działalnością zawodników i kibiców, uczestników wydarzeń sportowych ma większy wpływ na uprawianie aktywności fizycznej niż jakikolwiek inny ruch społeczny. Wiążą się z nim emocje, atmosfera zawodów, obserwowanie zmagań zawodników, ale również czas spędzony na świeżym powietrzu. Połączenie aktywności turystycznej z czynną aktywnością sportową w postaci udziału w zaplanowanej rekreacji ruchowej, związanej z osiągnięciem zmierzonego celu związanego z wydolnością organizmu, satysfakcją psychiczną pozwala na przeniesienie zadowolenia z wypoczynku na codzienne życie. ( publikacja: p. Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko)
00
Dodano 10 dni temu
Odbycie tylu edycji zarówno konferencji jak i biegów pokazuje, że cieszą się one ogromną popularnością i z pewnością przyniosły wiele korzyści zarówno dla środowiska medycznego jak i pacjentów. Wydaje mi się, że zaangażowanie tak znanej osoby w dziedzinie sportu jakim jest Robert Korzeniowski. Jest to niewątpliwie ogromny autorytet i dzięki takim osobom często udaje się zachęcić większą ilość osób do podejmowania różnych aktywności, w tym wypadku aktywności fizycznej. Podobne inicjatywy oparte na zachęcaniu do sportu przez znane osoby mają miejsce coraz częściej w różnych częściach kraju, co zapewne jest dobrym krokiem.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast