Dodano2 lata temu

Kardiologia Prewencyjna 2014

3
odpowiedzi
1488
wejść
0
ocena
Artykuł pochodzi z serwisu Leksykon.

Przejdź na:
http://leksykon.com.pl/kardiologia-prewencyjna-2014-5400-artykul.html
Odpowiedzi [ 3 ]
00
Dodano 2 lata temu
Istnieje wiele sposobów, aby zapobiec np. rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Najlepszym z nich jest modyfikacja stylu życia polegająca na utrzymywaniu zdrowej diety oraz regularnej aktywności fizycznej. Działania prewencyjne powinny podjąć osoby znajdujące się w grupach ryzyka wystąpienia wysokiego BP (pacjenci z cukrzycą, współistniejącą chorobą nerek, ciśnieniem wysokim prawidłowym – powyżej 130/85 mmHg oraz osoby z rodzinnym obciążeniem chorobami układu krążenia), a także chorzy, u których nadciśnienie tętnicze już występuje (prewencja wtórna). W prewencji incydentów sercowo-naczyniowych bardzo istotną rolę pełni kontrola nadciśnienia. Odsetek chorych, u których nadciśnienie tętnicze jest prawidłowo kontrolowane wynosi mniej niż 25% w krajach rozwiniętych i poniżej 10% w krajach rozwijających się. W Polsce obserwuje się wzrost kontroli nadciśnienia (z 12 do 26% chorych). Jest to związane ze znaczną poprawą skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego w naszym kraju.
00
Dodano 2 lata temu
U chorych z łagodnym nadciśnieniem (I stopnia) w pierwszej kolejności powinno się wdrożyć leczenie niefarmakologiczne. Polega ono na wprowadzeniu zmian w stylu życia i diecie pacjenta. U osób otyłych bardzo istotne jest zmniejszenie masy ciała poprzez stosowanie zdrowej diety (uwzględniającej również mniejszą podaż sodu) i regularną aktywność fizyczną. W tej grupie chorych oczekuje się obniżenia ciśnienia krwi o 2/1 mm Hg przy każdym kilogramie utraconej wagi. Innym ważnym krokiem jest unikanie używek. Ograniczenie spożycia alkoholu przez pacjentów z nadciśnieniem zazwyczaj powoduje istotne obniżenie ciśnienia tętniczego natomiast zaprzestanie palenia tytoniu zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, skurczu tętnic wieńcowych i nagłej śmierci sercowej. Osobom narażonym na stres zaleca się eliminację jego źródeł bądź opanowanie umiejętności radzenia sobie z nim. Wymienione środki mogą skutkować odpowiednią kontrolą nadciśnienia nawet u 40% pacjentów z nadciśnieniem łagodnym.
00
Dodano 2 lata temu
Nadciśnienie to ogromny problem w Polsce. W przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym I stopnia rozpoczęcie leczenia farmakologicznego powinno nastąpić dopiero po dokonaniu pełnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i ocenie efektów postępowania niefarmakologicznego. U osób z nadciśnieniem II i III stopnia potwierdzonym co najmniej dwoma pomiarami (odpowiednio na dwóch i jednej wizycie lekarskiej) należy, poza niezbędnymi środkami niefarmakologicznymi, niezwłocznie wdrożyć odpowiednią terapię lekową. U wielu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym I i II stopnia leczenie pojedynczym lekiem hipotensyjnym zawodzi, gdyż oddziałuje on jedynie na pojedyncze ogniwo złożonej patogenezy tego schorzenia. Wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych wskazują na konieczność stosowania co najmniej dwóch leków obniżających ciśnienie krwi. Prawidłowe kojarzenie leków hipotensyjnych umożliwia m.in. wykorzystanie różnych mechanizmów działania oraz zmniejszenie dawek obu leków, czego efektem jest zmniejszenie częstości występowania objawów niepożądanych.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast