Lubelskie: Blisko 50 mln zł z Unii Europejskiej na inwestycję w opiekę zdrowotną

4
odpowiedzi
122
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 4 ]
40
Dodano 2 miesiące temu
Bardzo dobrze, że na Lubelszczyźnie dąży się do tego, aby poprawić jakość i dostępność do świadczeń medycznych. Nie da się nie zauważyć, że po raz kolejny fundusze ze środków unijnych znacznie pomogą w funkcjonowaniu ochrony zdrowia w naszym kraju. Wydaje mi się, że dobrym krokiem jest to aby inwestować w diagnostykę, a także rehabilitację. Odpowiednie wczesne wykrycie pewnych nieprawidłowości, pozwoli na szybsze rozpoczęcie odpowiedniej terapii, dzięki czemu ryzyko wystąpienia późniejszych powikłań będzie dużo mniejsze. Rehabilitacja w dzisiejszych czasach również wymaga istotnego dofinansowania, ponieważ na wizyty u specjalistów oczekuje się stosunkowo długo, a powrót do normalnego życia jest przecież priorytetem.
20
Dodano 2 miesiące temu
To bardzo ważne informacje - bez wątpienia Podstawowa Opieka Zdrowotna w to filar zdrowia publicznego w Polsce. Najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej w Polsce to praktyki lekarskie, pielęgniarek i położnych, przychodnie i szpitale. Do niektórych z nich możemy wybrać się bez skierowania, do innych potrzebujemy takiego dokumentu. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to przede wszystkim Twój lekarz pierwszego kontaktu. To do niego najpierw zgłaszasz się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia. Pomoc otrzymasz w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu (również w domu pomocy społecznej). Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do poradni POZ, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej. POZ obejmuje także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, którą sprawuje pielęgniarka/higienistka w szkole lub przedszkolu. W ramach POZ wybierasz lekarza, pielęgniarkę, czy położną. Wyboru dokonujesz poprzez złożenie pisemnej deklaracji w wybranej przez Ciebie przychodni. Możesz to zrobić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
20
Dodano 2 miesiące temu
To prawda - wiadomo, że bez POZ-ów nie możemy się obejść. A co za tym idzie - każde fundusze na ten cel są potrzebne. Pod względem liczby lekarzy Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Z raportu „Health at a Glance 2018”, przygotowanego dla krajów europejskich przez OECD i KE wynika, że w najtrudniejszej sytuacji znalazła się podstawowa opieka zdrowotna. Odsetek lekarzy rodzinnych - na tle innych krajów UE - jest dramatycznie niski i wynosi zaledwie 9 procent spośród wszystkich specjalistów. Mniej ma tylko Grecja - 5 procent. Według autorów raportu - w Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza. Przed nami jest Rumunia i Wielka Brytania - 2,8, natomiast średnia europejska wynosi - 3.8 (np. Austria ma 5,1, a blisko położone Czechy 3,7). Co niepokojące - od 2000 roku liczba lekarzy w Polsce praktycznie się nie zmienia, podczas gdy w innych krajach europejskich od tamtego czasu odnotowano średnio około 1-procetowe wzrosty (nawet w Wielkiej Brytanii, która w 2000 roku była w gorszej sytuacji niż Polska - liczba lekarzy wzrosła o 0,8 procent). Obciążenie pracą polskich lekarzy potęguje także wysoka (w porównaniu z innymi krajami europejskimi) liczba wizyt pacjentów, co w efekcie prowadzi do konieczności skracania konsultacji. Z raportu wynika, że pod tym względem Polska znajduje się na ostatnim miejscu w europejskim rankingu (tylko 60 procent polskich pacjentów uważa, że lekarz podczas wizyty poświęcił im dostatecznie dużo czasu - co więcej, w ciągu sześciu lat sytuacja ta jeszcze się pogorszyła). Bolączką polskiej służby zdrowia jest biurokracja, zabierająca lekarzowi czas, który mógłby poświęcić pacjentowi. Dokładane są kolejne zadania i obowiązki, z czym w ostatnim czasie szczególnie zmaga się podstawowa opieka zdrowotna. Wiele z nich, co od dawna podkreślają lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, z uwagi na ekstremalnie trudną sytuacją organizacyjno – finansowo - kadrową nie ma szans na realizację.
00
Dodano 2 miesiące temu
Zgadzam się z powyższymi wypowiedziami, jeżeli chodzi o bardzo ważną funkcję jaką pełnią placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Każdego dnia do lekarzy rodzinnych zgłasza się bardzo duża liczba pacjentów, z przeróżnymi problemami. Znaczną część z nich są w stanie rozwiązać lekarze rodzinni, a jeżeli potrzebna jest konsultacja i pogłębiona diagnostyka, w takim wypadku pacjenci są kierowani do innych specjalistów. W ostatnich latach poczyniono liczne działania, których założeniem jest usprawnienie funkcjonowania przychodni poprzez możliwość wystawiania elektronicznych recept czy skierowań. Dzięki temu również pacjenci mogą w łatwiejszy sposób otrzymać chociażby receptę, bez konieczności odwiedzania placówki medycznej, co w wielu przypadkach stanowi pewne utrudnienie.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast