Mazowiecka młodzież w niechlubnej czołówce

4
odpowiedzi
60
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 4 ]
00
Dodano 5 miesięcy temu
Coraz więcej nastolatków zmaga się z uzależnieniami. Sytuacja na początku leczenia jest bardzo trudna, ponieważ terapia odbywa się w systemie otwartym tzn. pacjenci przychodzą do ośrodka kilka razy w tygodniu na parę godzin, a poza tym uczą się, pracują, mieszkają w swoich domach. Sami muszą od początku zadbać o swoją abstynencję, to znaczy unikać tzw. wyzwalaczy, czyli miejsc, sytuacji i osób związanych z braniem narkotyków i piciem. Dla uzależnionych sam widok osoby będącej pod wpływem narkotyków lub pijanej jest już niebezpieczny - może wywołać chęć i przymus brania. Jeszcze bardziej ryzykowne jest rozmawianie z taką osobą i sytuacja namawiania lub zachęcania do brania. W trakcie terapii pacjenci uczą się jak szybko wychodzić z takich sytuacji, jak ich unikać i jak radzić sobie z chęcią brania, gdy już się pojawi. Jednym z najważniejszych zadań, przed którym staje osoba uzależniona jest takie przeorganizowanie swojego życia, aby nie było w nim żadnego miejsca związanego z narkotykami. Niestety w przypadku osób uczących się jest to szczególnie trudne. O ile można znaleźć pracę sprzyjającą trzeźwemu życiu, to w przypadku szkoły średniej w dużym mieście jest praktycznie niemożliwe. Nasi pacjenci chodząc do szkoły nieustannie mają kontakt z osobami używającymi, handlującymi, aktualnie będącymi pod wpływem narkotyków.
00
Dodano 5 miesięcy temu
Rodzina jest dla człowieka jedną z najważniejszych wartości. Przynależność do niej powinna dawać poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem rodziny jest wychowanie nowego pokolenia. Rodzice troszcząc się o dzieci zapewniają im prawidłowe warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, przygotowując do samodzielnego, dorosłego życia. Bardzo ważnym elementem tego wychowania jest przekazanie wartości, norm moralnych oraz prawidłowych wzorców zachowań, nauczenie podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, jak też umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zawierają się w tym także informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Szczególna jest rola rodziców w okresie dorastania dzieci. Potrzeba zdobywania nowych doświadczeń, zawierania przyjaźni, przeżywania miłości poza kręgiem rodzinnym, coraz większa samodzielność z jednoczesną – naturalną w tym wieku skłonnością do zmiennych i skrajnych przeżyć emocjonalnych, mogą prowadzić do nierozważnych zachowań. Szczere, pełne wzajemnego zaufania rozmowy na wszystkie tematy, także tak trudne, jak problemy dojrzewania, rozwój płciowy, alkoholizm, narkomania są ważne i potrzebne zarówno dorastającym dzieciom, jak i ich rodzicom. Pozwalają na utrzymanie bliskich kontaktów i porozumienie w okresie, gdy więzi między rodzicami i dziećmi w sposób naturalny rozluźniają się.
00
Dodano 4 miesiące temu
Już szkoła podstawowa jest terenem realizacji wczesnych działań profilaktycznych, czyli profilaktyki pierwszorzędowej, która adresowana do ogółu dzieci i młodzieży, ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji np. alkoholowej. Są to działania nastawione na kształtowanie umiejętności życiowych i na przekazywanie informacji o konsekwencjach używania środków uzależniających lub innych niewłaściwych zachowań.
00
Dodano 4 miesiące temu
Dzisiejszy świat wymaga coraz więcej nie tylko od dorosłych, ale również od dzieci i młodzieży. Wielkie zmiany społeczno-ekonomiczne w naszym kraju miały spowodować lepsze warunki życia i poprawę sytuacji ludzi. Jednak w okresie transformacji społecznych występuje tendencja do pojawiania się i rozwijania różnych zachowań niekorzystnych. Wiele rodzin dotkniętych jest problemem patologii społecznej. Rodzice, goniąc za dobrami materialnymi, zapominają, że dzieci potrzebują przede wszystkim ich miłości, zrozumienia, akceptacji i pomocy w rozwiązywaniu ich dziecięcych problemów. Jeżeli dziecko zwracając się do rodziców słyszy: nie mam czasu, jestem zmęczony, później..., to z czasem szuka rozwiązania swoich problemów poza domem, często sięgając po używki. Podobnie postąpi sfrustrowany dorosły. Szkoła wszystkich zaległości powstałych w domu rodzinnym nie jest w stanie nadrobić. Rodzic to pierwszy wychowawca i dom dostarcza wzorów do naśladowania, wartości, bodźców pozytywnych, bądź negatywnych wpływających na funkcjonowanie w społeczeństwie.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast