Dodano18 dni temu

Na cukrzycę choruje 3 mln Polaków

7
odpowiedzi
81
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 7 ]
20
Dodano 18 dni temu
To bardzo smutna informacja. Pokaźny procent naszego społeczeństwa cierpi z powodu cukrzycy. Powinniśmy zwracać większą uwagę na edukację dzieci i dorosłych. Kluczową częścią zarządzania cukrzycą typu 2 jest utrzymanie zdrowej diety. Warzywa, mało węglowodanów pochodzących z makronów i pieczywa to nie tylko zdrowy wybór dla organizmu ale i coś co pomaga po prostu poczuć się lepiej, a jednocześnie sprawia, że czujemy się silni i odpowiednio odżywieni. Pamiętajmy, że zmiana nawyków to proces. Starajmy się znaleźć pomocne wskazówki i plany dietetyczne, które najlepiej pasują do naszego stylu życia. Fitness to kolejny klucz do zarządzania cukrzycą. Dobra wiadomość, jest taka, że wszystko, co musimy zrobić, to ruszać się. Najważniejsze jest, aby znaleźć interesujące nas aktywności i wykonywać je tak często, jak to możliwe. Codzienna aktywność pomaga zyskać kontrolę nad życiem nie tylko osobom chorym. Bardzo ważne jest zapobieganie, dlatego każdy z nas powinien poświęcić choć mały ułamek dnia na aktywność fizyczną.
20
Dodano 18 dni temu
Bez ciągłego, starannego kontrolowania i terapii cukrzyca może prowadzić do niebezpiecznych powikłań, w tym udaru mózgu i chorób serca. Występują różne rodzaje cukrzycy, a leczenia zależy od jej typu i zaawansowania. Nie wszystkie formy cukrzycy wynikają z nadwagi lub prowadzenia nieaktywnego stylu życia. W rzeczywistości niektóre rozwijają się od dzieciństwa. Lekarze określają niektórych pacjentów jako cierpiących na stan przedcukrzycowy lub cukrzycę graniczną, gdy poziom cukru we krwi wynosi zwykle od 100 do 125 miligramów na decylitr. Normalne poziomy cukru we krwi wynoszą od 70 do 99 mg / dl, podczas gdy osoba z cukrzycą będzie miała poziom cukru na czczo wyższy niż 126 mg / dl. Stan przedcukrzycowy oznacza, że poziom glukozy we krwi jest wyższy niż zwykle, ale nie tak wysoki, aby stanowić cukrzycę. Tacy pacjenci są jednak zagrożeni rozwojem cukrzycy typu 2, chociaż zwykle nie doświadczają objawów pełnej cukrzycy. Dlatego bardzo ważna jest regularna kontrola poziomu cukru we krwi nawet u osób zdrowych. Dzięki temu łatwo jest zauważyć ewentualne niepokojące zmiany i podjąć działania zmierzające do obniżenia poziomu cukru we krwi. Nie zawsze od razu trzeba wprowadzać terapię lekową. Czasami wystarczy zwykła zmiana trybu życia.
10
Dodano 16 dni temu
Te dane pokazują, że konieczne jest jak najszybsze działanie. Jednak bez odpowiedniej świadomości społeczeństwa bardzo trudno będzie coś zmienić. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że rozwój cukrzycy typu drugiego w dużej mierze zależy od stylu życia. Nigdy nie jest za późno aby zmienić dotychczasowe nawyki na nowe.Bardzo ważne jest stworzenie sobie zbilansowanej diety oraz regularne uprawianie sportu. Cukrzyca wiąże się z bardzo dużą liczbą groźnych dla zdrowia powikłań, które przyczyniają się do obniżenia jakości życia. Do ich rozwoju dochodzi stosunkowo często ponieważ poziom glukozy we krwi nie jest regularnie badany przez Polaków przez co choroba może istnieć przez pewien czas. Badanie poziomy glukozy krwi jest refundowane. Nie ma też problemu z tym aby uzyskać skierowanie od lekarza aby je wykonać. Dzięki regularnym badaniom może również wykryć tak zwany stan przedcukrzycowy, który jest informacją dla pacjenta, że jest to ostatni moment, aby wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu u uniknąć cukrzycy. Liczę na to, że w niedalekiej przyszłości świadomość Polaków ulegnie znacznej poprawie i cukrzyca będzie diagnozowana zdecydowanie rzadziej.
00
Dodano 14 dni temu
Zgadzam się z Panem. Sporym problemem jest to, że Polacy mają niską wiedzę odnośnie cukrzycy. W dzisiejszych czasach przeprowadza się bardzo liczne kampanie oraz spotkania, na których można dowiedzieć o się o tej chorobie niezbędnych rzeczy. Co istotne i o czym wspomniano w artykule jest to, że leczenie cukrzycy nie opiera się tylko na farmakoterapii. Trzeba zaznaczyć, że odpowiednio stosowanym lekom trzeba w znacznym stopniu zmienić swój dotychczasowy styl życia. Coraz powszechniejszym problemem o czym wspominają eksperci jest cukrzyca typu 2, którą diagnozuje się u coraz młodszych osób. Być może związane jest to z tym, że 20 procent uczniów polskich szkół ma problem z nadmierną ilością kilogramów. Powodów tego jest kilka. Z pewnością w dużej mierze trzeba zachęcić dzieci oraz młodzież do regularnego uprawiania sportu. Jeśli jednak rezygnują oni także z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, często bez poważnego powodu, to ciężko będzie ich nauczyć odpowiednich nawyków. Drugim powszechnym problemem jest niewłaściwa dieta, związana nie tylko z tym co dzieci jedzą, ale ile tego spożywają i o jakich porach. Dobrze, że organizowane są programy edukacyjne, które miejmy nadzieje zmienią nawyki Polaków zarówno tych młodszych oraz tych starszych.
00
Dodano 10 dni temu
Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych, stanowi ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny wielu krajów. Nazywana jest pierwszą niezakaźną epidemią na świecie. Szacuje się, że 422 milionów osób na całym globie choruje na cukrzycę, z czego 179 milionów, to osoby u których choroba jeszcze nie została zdiagnozowana. Niestety – mimo licznych działań profilaktycznych – liczba zachorowań systematycznie rośnie. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Często bywa konsekwencją rozwoju gospodarczego oraz urbanizacji, które prowadzą do niepożądanych zmian w stylu życia, takich jak nieracjonalna dieta (szczególnie dodatni bilans energetyczny) czy zmniejszona aktywność fizyczna, a w konsekwencji nadmierna masa ciała, która jest silnym czynnikiem ryzyka cukrzycy. U około 90% chorych na cukrzycę typu 2 stwierdza się nadwagę lub otyłość. Należy podkreślić, że cukrzyca jest powodem wielu komplikacji zdrowotnych, które negatywnie rzutują nie tylko na jakość życia, ale również zwiększają śmiertelność. Leczenie cukrzycy, jak i jej powikłań zdrowotnych, to znaczne obciążenie finansowe systemu opieki zdrowotnej w wielu krajach na świecie.Statystyki biją mocno na alarm. W ciągu ostatnich lat notuje się systematyczny wzrost częstości występowania cukrzycy oraz innych przewlekłych chorób niezakaźnych, tj. otyłości, chorób układu krążenia czy nowotworów złośliwych. W 2013 r., 8,3% populacji osób pełnoletnich chorowało na cukrzycę (372,2 mln). Rok później liczba ta zwiększyła się do 8,5%, co odpowiadało 381,2 mln. Prognoza na rok 2035 to jeszcze większy wzrost zachorowań na cukrzycę – 8,8%, czyli aż 591,9 mln osób będzie dotkniętych cukrzycą. Liczne badania potwierdzają, że zmiana stylu życia związana z dietą opartą na Zasadach Zdrowego Żywienia oraz regularną aktywnością fizyczną to niezmiernie istotne narzędzie w walce z cukrzycą. Pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania oraz redukuje zagrożenia związane jej powikłaniami. Promocja zdrowego sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej to podstawowa metoda nie tylko profilaktyki, ale również leczenia cukrzycy.
00
Dodano 10 dni temu
Cukrzyca i jej powikłania należą do pięciu najczęstszych przyczyn śmierci w krajach rozwiniętych. Polska niestety nie odbiega pod tym względem od średniej europejskiej. Tymczasem opieka diabetologiczna w naszym kraju należy do najgorszych w Unii. Specjaliści biją na alarm! Największe grzechy polskiego systemu opieki nad chorymi na cukrzycę to brak refundacji nowoczesnych terapii, w szczególności terapii z użyciem analogów insulin i pomp insulinowych. Brak jest też wystarczającej liczby ośrodków leczących stopę cukrzycową. W Polsce nie ma dotąd krajowego rejestru chorych na cukrzycę, ani narodowego programu zapobiegania rozwojowi cukrzycy. Dostęp do specjalistów i edukacji zdrowotnej jest bardzo ograniczony. Dlatego konieczność ciągłego monitorowania stanu opieki diabetologicznej w naszym kraju stanowi jedno z najpilniejszych zadań dla stowarzyszeń grupujących specjalistów zajmujących się leczeniem cukrzycy oraz diabetyków. Szansę na poprawę fatalnej sytuacji może dać tylko wczesna diagnostyka, prawidłowa terapia z użyciem nowoczes-nych leków i radykalna zmiana trybu życia, a także regularna kontrola glukozy i hemoglobiny glikowanej. Inaczej słodka śmierć będzie nadal zbierać swoje gorzkie żniwo. Cukrzyca jest chorobą niezwykle podstępną. Dotknięci nią ludzie przez lata nie odczuwają żadnych jej symptomów. Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje od 2 do 2, 5 miliona osób, a blisko połowa z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy właśnie ze względu na brak objawów w początkowym okresie choroby. Dlatego tak ważne jest wykonywanie badań kontrolnych wykrywających cukrzycę oraz monitorujące poziom glukozy i stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c. Wczesna diagnostyka, jak najszybsze podjęcie terapii i zmiana stylu bycia mogą uchronić chorego przed bardzo ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, wywołana brakiem lub nieprawidłowym działaniem insuliny; stanowi jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Choroba jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej medycyny. Schorzenie to charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy (hiperglikemią) we krwi, a także zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białka. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2025 roku na cukrzycę chorować będzie 380 mln ludzi, czyli o ponad 120 mln więcej niż obecnie. Dla porównania w 1995 roku na świecie było „tylko 135 mln diabetyków. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się przede wszystkim „powody cywilizacyjne, czyli starzenie się społeczeństwa, powiększanie się populacji miejskiej, brak ruchu oraz otyłość. Najbardziej powszechną postacią choroby jest cukrzyca typu 2, która polega na zaburzeniach w działaniu i wydzielaniu insuliny i występuje najczęściej u osób starszych, otyłych lub z innymi zaburzeniami metabolizmu. Natomiast cukrzyca typu 1, zwana również insulinozależną, jest spowodowana brakiem insuliny na skutek uszkodzenia komórek trzustki, a jej leczenie polega na stałym podawaniu insuliny. Nadrzędnym celem leczenia cukrzycy jest zawsze uzyskanie prawidłowego wyrównania glikemii, a co z tym się wiąże zminimalizowanie ryzyka wczesnych i późnych powikłań. Współczesna medycyna nie zapomina o tak istotnej kwestii jak komfort życia pacjentów, oferując diabetykom nowoczesne rozwiązania terapeutyczne.
00
Dodano 10 dni temu
Cukrzyca to choroba, z której nie można się wyleczyć. Diabetycy muszą kontrolować masę ciała, przestrzegać odpowiedniej diety, wciąż badać poziom cukru we krwi, a w przypadku cukrzycy typu I przyjmować insulinę. Cukrzyca niesie ze sobą bardzo dużo powikłań i wyrzeczeń. Jeżeli chcemy zmniejszyć ryzyko zachorowania, warto przestrzegać kilku zasad. Istotne jest również to, czy w rodzinie ktoś chorował na cukrzycę. Jeżeli tak, ryzyko w kolejnych pokoleniach jest większe. Nie ma jednak co się denerwować, ale od samego początku warto wiedzieć, jakie jeszcze inne czynniki zwiększają możliwość zachorowania i po prostu ich unikać. Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę. Jeżeli będziemy utrzymywać odpowiednią wagę, będzie ono mniejsze. Ważne jest jednak nie tylko to, co jemy, ale też kiedy to robimy. Dobrze, jeżeli posiłki spożywamy regularnie, w równym odstępie czasu i w małych ilościach. Ostatnią rzeczą, o której powinniśmy pomyśleć, jest głodówka. Organizm gromadzi wówczas tkankę tłuszczową i zamiast chudnąć, tyjemy. Ponadto podczas zbyt dużych przerw między posiłkami jemy więcej i szybciej. Nie czujemy, kiedy się najedliśmy i dostarczamy organizmowi zbyt dużo składników, które również są przetwarzane na tkankę tłuszczową. W diecie powinno znaleźć się dużo warzyw i owoców, które są źródłem witamin i składników mineralnych. Zmniejszyć za to należy dostarczanie organizmowi tłuszczów i cukrów. Aktywność fizyczna również jest istotna w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na cukrzycę. Dzięki odpowiedniej dawce ćwiczeń możemy również zachować stałą wagę lub spalić zbędne kilogramy. Co więcej, ruch sprawia, że poprawiamy krążenie organizmu, dotleniamy go i doskonalimy kondycję. Istotne są także badania krwi po 45. roku życia. Jeżeli jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka, takie badania warto zacząć nieco wcześniej. Ponadto warto wiedzieć, że cukrzyca pojawia się u osób z nadciśnieniem. Zatem kontrola pomiaru ciśnienia również jest wskazana. Nie bagatelizuj pierwszych objawów. Wczesne wykrycie cukrzycy pozwala na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Dzięki temu choroba nie rozwinie się zbyt szybko. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na pierwsze objawy wskazujące na cukrzycę, a mianowicie: spadek wagi przy dużym apetycie, pogorszenie koncentracji, zaparcia, senność, zmęczenie, częste infekcje. Jeżeli jakiekolwiek objawy nas zaniepokoją lub jeżeli jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka, warto skonsultować się z lekarzem w celu wykonania właściwych badań.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast