Polski Alarm Smogowy: 3 filary polityki antysmogowej

6
odpowiedzi
154
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 6 ]
10
Dodano 6 miesięcy temu
Zgadzam się z opisanym planem działania. Widać, że wiele osób interesuje się tematem zanieczyszczenia powietrza. Brakuje jednak edukacji w tej dziedzinie. Próbujemy oczyszczać i nawilżać powietrze w naszych domach, ale nie wszyscy walczymy z problemem u jego podstawy. Jakość powietrza musi się poprawić i to dramatycznie, ponieważ inaczej do "popularnej" cukrzycy i nadciśnienia dojdzie wiele innych chorób układu oddechowego. Z tyloma poważnymi schorzeniami występującymi na ogromną skalę nie jesteśmy w stanie wygrać.
10
Dodano 6 miesięcy temu
Cieszy mnie fakt, że ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że mają wpływ na środowisko. Coraz częściej słyszy się o tym, że ludzie decydują się na wybór komunikacji miejskiej czy przy sprzyjającej pogodzie jaka jest obecnie wybierają chociażby rowery jako środek transportu. Dzięki temu dużo mniejsza liczba zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery. Niestety wciąż jest pewna grupa osób, którym zdaje się, że jako jednostki nie są w stanie nic zmienić. Konieczne jest właśnie, aby do tej grupy kierować różnego rodzaju kampanie, które wyprowadzą je z błędu. Bardzo cieszy mnie fakt, że Polski rząd bardzo zainteresował się problemem smogu, który występuje w wielu miastach w naszym kraju. Jak się okazuje, jakość powietrza w wielu z nich jest jedna z gorszych w całej Europie. Być może dzięki licznym dofinansowaniom, które mają być przekazane mieszkańcom naszego kraju sytuacja ulegnie znacznej poprawie. W wielu domach w Polsce wciąż funkcjonują stare piece, w których pali się węglem. Takie połączenie wiąże się z emisją do powietrza bardzo dużej ilości zanieczyszczeń, które jak potwierdzają liczne badania stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia oraz życia.
00
Dodano 5 miesięcy temu
Polski Alarm Smogowy informuje, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Każdego roku zabija ono 45 000 osób, czyli kilkanaście razy więcej niż liczba ofiar wypadków drogowych. Stopień zanieczyszczenia powietrza drastycznie wzrasta w sezonie grzewczym, a według raportu WHO aż 33 z listy 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w Polsce. Nie bagatelizujmy sprawy! Płuca są naszym jedynym narządem wewnętrznym, które jest nieustannie wystawiony na działanie środowiska zewnętrznego. Tylko w ciągu jednego dnia płuca pobierają od 8000 do 9000 litrów powietrza – zadbajmy o to, aby było w nim jak najmniej szkodliwych substancji, takich jak np. cząsteczki pyłów zawieszonych. Mogą one powodować wiele szkód w układzie oddechowym, krwionośnym i nerwowym, szczególnie w przypadku dzieci czy osób starszych. Pył PM10 to drobinki o średnicy do 10 mikrometrów, które mogą przenikać do oskrzeli czy płuc. Z kolei PM2,5 to drobny pył o średnicy do 2,5 mikrometra, który przez płuca może przenikać do krwi, a wraz z nią do narządów, czyniąc szkody w naszych organizmach (przyczyniając się np. nowotworów, chorób układu krążenia). Według Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, smog zwiększa częstotliwość występowania udaru mózgu o ok. 9%, a według WHO jest przyczyną 8% zgonów z powodu nowotworów płuca. Systemowe ograniczenie występowania smogu pozostaje w gestii ustawodawców, którzy tworzą przepisy dot. norm emisyjnych. Na jego zmniejszenie mogą również wpływać osoby/firmy, które bezpośrednio go generują - w Polsce to gospodarstwa domowe odpowiadają za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Głównym źródłem jest złej jakości węgiel czy nielegalne spalanie tworzyw sztucznych. Nie znaczy to jednak, że nie możemy samodzielnie ograniczyć zagrożenia. Po pierwsze – wykażmy się postawą obywatelską, jeśli w naszej okolicy sąsiedzi palą śmieciami, to zgłośmy ten fakt do Straży Miejskiej, pamiętając o tym, aby podać miejsce i czas zdarzenia. Tam, gdzie nie ma Straży Miejskiej, możemy zwrócić się do starosty, wójta lub burmistrza. W czasie występowania najwyższych stężeń niebezpiecznych substancji (informacje na ten temat podają media, można też np. zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie) warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum. Dotyczy to zarówno spacerowiczów, jak i osób aktywnych fizycznie, które np. biegają. Naukowcy apelują, aby w okresie smogowym nie biegać wzdłuż ulic i uprawiać sport tylko w parku albo w lesie. Jeśli biegniemy przy ulicy, to przyjmujemy zanieczyszczenia komunikacyjne, tlenki azotu, ozon, cząstki stałe, które wnikają do płuc i czynią wielkie szkody. Nie biegajmy więc również tam, gdzie jest najstarsza zabudowa i stare piece. Sportowcy wdychają podczas aktywności od 10 do 20 razy więcej powietrza niż osoby stacjonarne. Radykalnym rozwiązaniem, które jednak cieszy się rosnącym zainteresowaniem, są maseczki przeciwpyłowe. Ważne pamiętać, że zwykła maseczka chirurgiczna nie ochroni nas przed szkodliwym działaniem smogu. Do tego celu służą specjalnie dedykowane maski, najlepiej z certyfikowanym filtrem i ewentualnie dodatkowym filtrem węglowym. Maski używane podczas wysiłku powinny mieć zaworek odprowadzający parę wodną i ułatwiający oddychanie. Większość masek ma wymienne filtry, które trzeba systematycznie zmieniać.
10
Dodano 5 miesięcy temu
Na szczęście coraz więcej miast rozpoczyna kampanie antysmogowe, które mają na celu zapobieganie skutkom smogu, jak i odwórcenie szkód, jakie zdążył już wyrządzić. Strategie te proponują szereg działań, akcyjnych i powtarzalnych, które zostały ujęte w 13 punktach. Myślę, że jako obywatele świadomi zagrożeń, które płyną ze strony smogu powinniśmi znać chociaż część tych działań. Staranne czyszczenie i powrót do zmywania ulic, zwłaszcza zimą – to najsensowniejsze z możliwych do natychmiastowego wdrożenia narzędzi. Polewaczki powinny czyścić ulice zimą, gdy nie ma mrozu, bowiem 80% smogu komunikacyjnego który stanowi zbliżony procent całkowitego zimowego smogu, jak niska emisja z kopcących kominów i kominków to tzw. emisja wtórna, związana ze wzbudzaniem brudu zalegającego ulice i place przez przejeżdżające pojazdy. Zakup profesjonalnych, powszechnych w wielu miastach Europy, bezpyłowych odkurzaczy miejskich do czyszczenia chodników, jezdni i placów. Opracowanie metodologii pomiarów oraz rozpoczęcie wdrażanie lokalnego monitoringu jakości powietrza na zakupionych przez Miasto miernikach, z podłączaniem ich do elektronicznych tablic odczytów w czasie rzeczywistym, umieszczonych w dzielnicach z potencjalnie najbardziej zanieczyszczanym powietrzem. Kontynuacja programu termomodernizacji budynków komunalnych, obejmująca – tam gdzie jeszcze tego nie zrobiono – wymianę stolarki okiennej oraz instalację systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Montowanie w szkołach, przedszkolach i żłobkach publicznych systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Zdecydowana kontynuacja, realizowanej przez Miasto, strategii rozwoju transportu zrównoważonego. Paliwem alternatywnym w komunikacji miejskiej powinny być autobusy na gaz CNG z normą emisji EURO VI, bowiem sam pojazd jest prawie dwukrotnie tańszy od autobusu elektrycznego, paliwo gazowe jest tańsze niż benzyna czy olej napędowy, w stosunku do „elektryków”, infrastruktura tankowania CNG jest znacznie prostsza i już lepsza choć wymaga dalszej rozbudowy. Zastosowanie gazu CNG jako paliw pozwoli Miastu znacznie szybciej wymienić park samochodowy na niskoemisyjny. Napęd CNG cieszy się znaczącym zainteresowaniem wielu miast i pozbawiony jest wad organizacji funkcjonowania systemu jakim są korki i kolejki autobusów elektrycznych do ładowania. Dalece większa ochrona zieleni miejskiej, także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zieleń jest jedynym naturalnym czynnikiem ograniczającym smog w mieście. Każdy jej skrawek oprócz tego, że wytwarza niezbędny do życia tlen, pochłania zanieczyszczenia. Zmiana strategii nasadzeń zieleni pod kątem sadzenia odpornych na warunki miejskie zimozielonych iglaków, roślinności wyższej i krzewów, które przy jezdni ograniczają o 1/3 poziom zanieczyszczeń po stronie chodnika. Zastąpienie części trawników bluszczem, który jest wysokoefektywnym „filtrem” powietrza. Wzorem ok. 250 miast w Europie, stworzenie i wdrożenie koncepcji „zielonych stref” (LEZ – Low Emission Zone – strefa niskiej emisji spalin samochodowych), oraz równocześnie szybka budowa parkingów typu „parkuj i jedź” (P&R) i wprowadzenie ulg dla ich użytkowników, co wyraźnie zmniejszy smog fotochemiczny (komunikacyjny). Wprowadzenie – w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – kontroli emisji spalin samochodów przy przeglądach technicznych pojazdów. Mobilizowanie policji do częstszych kontroli emisji spalin (co zrobiono już w kilku miastach Polski). Do niedawna policja miejska i powiatowa nie posiadała żadnego samochodu z aparaturą pomiarową. Należałoby wspólnie ze Starostwem zakupić taki samochód na potrzeby „drogówki”.
10
Dodano 5 miesięcy temu
Dobrze, że polityka antysmogowa zaczyna docierać do każdego województwa w Polsce. Jednak moim zdaniem, lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, dlatego jestem za rozszerzeniem profilaktyki antysmogowej. Myślę, że należy zacząć od przyjęcia Alarmowej Normy Smogowej. Norma ta powinna być daleko niższa niż polski poziom alarmowy. Powinna ona być porównywalna z normami europejskimi dla pyłów. Po jej przekroczeniu, w trybie alarmowym, uruchamiany byłby system powszechnego powiadamiania mieszkańców oraz kryzysowe działaniach Miasta, według opracowanych wcześniej procedur reakcji na tego typu przekroczenia. Dodatkowo mieszkańcom przekazywana byłaby informacja o zachowaniach zalecanych w takich sytuacjach. Opracowanie i uruchomienie systemów powszechnego powiadamiania mieszkańców, w trybie alarmowym, o prognozowanych znaczących przekroczeniach norm jakości powietrza oraz o alarmowych działaniach Miasta (ograniczenia wjazdu samochodów do Centrum, bezpłatny bilet tramwajowy itp.). Informacje w czasie rzeczywistym powinny docierać do mieszkańców poprzez różne media i urządzenia, np. w formie aplikacji na smartfony, pocztę e-mail (dla osób, które zapiszą się na powiadamianie bezpłatny „alarm smogowy”), informacje na tablicach informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej, a także na wyświetlaczach w autobusach i tramwajach. Dzięki temu mieszkańcy mogliby dowiedzieć się o jakości powietrza i planować swoją aktywność na dworze i w domach (pory wietrzenia). Opracowanie i uruchomienie systemów powszechnego powiadamiania żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, hospicjów w oparciu o prognozy jakości powietrza, w czasie rzeczywistym, z zaleceniami stosowania opracowanych wcześniej procedur profilaktyki. Wprowadzenie dni bezpłatnego transportu miejskiego. Byłyby one ogłaszane przed zjawiskiem smogu, a nie w jego trakcie (korzystanie z dostępnych prognoz stężenia pyłów). Wprowadzenie profilaktycznych zarządzeń dla instytucji podległych Miastu na okresy smogu, ochrona zdrowia pracowników magistratu. Rozpoczęcie przez magistrat kampanii promującej ogrzewanie ciepłem ekologicznym oraz spójnych działań edukacyjnych – nakierowanych zarówno na całą populację miasta, jak i na użytkowników paliw stałych. W tym obszarze mieści się także poważna popularyzacja palenia węglem „od góry”, zaangażowanie środowisk naukowego i medycznego, zharmonizowana kampania informacyjno-edukacyjna Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego w mediach klasycznych i elektronicznych, uwypuklenie problematyki antysmogowej na internetowych portalach i mediach społecznościowych ww. instytucji.
00
Dodano 5 miesięcy temu
Kwota 107 miliardów złotych jest bardzo dużą kwotą, która mam nadzieje przyniesie spore zmiany w naszym kraju. Pamiętajmy, że to w dużej mierze my sami jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Jakość powietrza ma bardzo duży wpływ na stan naszego zdrowia. Wszelkie zanieczyszczenia przyczyniają się do rozwoju licznych chorób układu oddechowego, a także krążenia. Całkowicie zgadzam się z wypowiedzią prof. Marka Brzeżańskiego, który słusznie podkreślił jak ważne jest w miarę możliwości korzystanie z transportu publicznego. W wielu miastach przekazywane są na zakup nowoczesnych autobusów bardzo duże sumy pieniędzy. Te nowe pojazdy emitują znacznie mniejszą ilość spalin, a pewna część z nich jest już napędzana energią elektryczną. Wydaje mi się równie, że nasze działania powinny pójść w kierunku odnawialnych źródeł energii, co sprawdza się z powodzeniem w krajach skandynawskich.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast